dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án tin học lớp 4 hoàn chỉnh mien phi,tai lieu giáo án tin học lớp 4 hoàn chỉnh mien phi,bai giang giáo án tin học lớp 4 hoàn chỉnh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/23/2014 3:19:52 PM
Filesize: 11.33 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần:………….. Ngày dạy:…………………….
Tiết thứ:……….

KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin trong đời sống.
- Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.
- Các dạng thông tin cơ bản và phân loại.
2. Kỹ năng:
Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
- Nhận diện các bộ phận của máy tính và biết chức năng cơ bản của mỗi bộ phận.
- Ôn lại các thao tác cơ bản với máy tính đã được làm quen.
3. Thái độ:
Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

6ph


3ph13ph
10ph

3ph


1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Năm qua các em đã làm quen với môn tin học được một thời gian rồi. Năm nay các em sẽ làm quen tiếp tục với bộ môn này trong cả hai học kì. Để tiếp tục chương trình của năm học trước, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn lại các kiến thức mà ta đã được học ở năm qua.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
Hỏi: Máy tính có khả năng làm việc như thế nào?
Hỏi: Có mấy loại thông tin thường gặp? Là những loại nào?

Hỏi: Máy tính giúp con người làm những gì?

Hỏi: Máy tính thường có mấy bộ phận chính?


- Hãy kể tên 2 thiết bị ở trong lớp học hoạt động phải dùng điện.
b. Hoạt động 2:
BT1. Điền Đ/S vào các câu sau:
- MT có khả năng tính toán nhanh hơn con người?
- Ti vi hoạt động được là nhờ có điện.
- Có thể học tốt mọi ngoại ngữ nhờ máy tính?
- Máy điều hoà chạy bằng xăng?
- Âm thanh là một dạng thông tin?
- Tủ lạnh có thể bảo quản thông tin?
- Màn hình hiện kết quả làm việc của máy tính?
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu học sinh về nhà thu thập ba dạng thông tin.
- Ổn định.- Lắng nghe.- Trả lời câu hỏi:
+ Nhanh, chính xác, liên tục...
- Trả lời câu hỏi:
+ 3 loại thông tin: văn bản, âm thanh, hình ảnh.
- Trả lời câu hỏi:
+ Làm việc, học tập, giải trí, liên lạc
- Trả lời câu hỏi:
+ Có 4 bộ phận: màn hình, chuột, phần thân, bàn phím.
- Trả lời câu hỏi
+ Quạt, bóng điện...

- Làm bài tập.
+ Đ.

+ Đ.
+ Đ.
+ S.
+ Đ.
+ S.
+ Đ.
- Lắng nghe.


Tuần:………….. Ngày dạy:…………………….
Tiết thứ:……….

Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin trong đời sống.
- Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.
- Các dạng thông tin cơ bản và phân loại.
2. Kỹ năng:
Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
- Nhận diện các bộ phận của máy tính và biết chức năng cơ bản của mỗi bộ phận.
- Ôn lại các thao tác cơ bản với máy tính đã được làm quen.
3. Thái độ:
Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

6ph


3ph

13ph