dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi tin học lớp 3 mien phi,tai lieu đề thi tin học lớp 3 mien phi,bai giang đề thi tin học lớp 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/10/2016 5:02:05 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 968
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường TH Lê Văn Tám
Lớp 3…………..
Họ & tên:

THI KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: TIN HỌC; NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian: 35 phút

ĐiểmLời phê giáo viên

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chương trình Windows Media Player dùng để làm gì?
a. Soạn thảo văn bản
b. Phát các tệp tin dạng kĩ thuật số (hình ảnh, nhạc, phim...)
Câu 2: Thao tác Cut Paste là thao tác nào?
Xoá tệp tin.
Di chuyển thư mục hoặc tệp tin.
Xoá thư mục.
Câu 3: Thao tác Copy Paste là thao tác nào?
Xoá tệp tin.
Sao chép thư mục hoặc tệp tin.
Xoá thư mục
Câu 4: Để đổi tên tệp tin hoặc thư mục, Nháy chuột phải vào tệp tin hoặc thư mục đó em chọn thao tác nào?
a. New
b. Delete
c. Rename hoặc ấn phím F2
Câu 5: Các phím 45RTFGVB, do ngón tay của bàn tay nào gõ?
a. Do ngón giữa tay trái gõ.
b. Do ngón trỏ tay trái gõ.
c. Do ngón giữa tay phải gõ.
Câu 6: Các phím A S D F G H J K L ; là các phím ở hàng phím nào?
a. Hàng phím số. b. Hàng phím trên.
c. Hàng phím dưới d. Hàng phím cơ bản.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Tệp tin là gì? Cho ví dụ về tệp tin soạn thảo văn bản có phần mở rộng là “.doc”


Câu 2: Đơn vị để tính dung lượng tệp tin thường được sử dụng là KB(ki-lo-bai), MB(me-ga-bai), GB(gi-ga-bai), TB(te-ra-bai). Em hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ trống.
1024KB = .........MB
1024MB = .........GB
1024GB = .........TB
Câu 3: Hãy quan sát một cây thư mục sau và tích vào ý trả lời đúng của em


Phần 3: Thực hành
Câu 1: Tạo thư mục tên của em trong ổ đĩa D:
Câu 2: Em hãy mớ phần mềm Paint, vẽ và tô màu các hình bên dưới, sau đó lưu tệp hình vẽ vào thư mục tên của em vừa đặt trong ổ đĩa D:


Đáp án tin học lớp 3
Phần I: Trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0,5đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

b
b
b
c
b
d

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Tệp tin là gì? Cho ví dụ về tệp tin soạn thảo văn bản có phần mở rộng là “.doc”: (1đ)
- Tệp tin là sản phẩm của người sử dụng máy tính. Tên tệp tin bao gồm hai phần, phần tên và phần mở rộng. Giữa tên và phần mở rộng được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm.
Ví dụ: baithuchanh.doc
Lưu ý: Tên tệp tin có thể có nhiều tên khác nhau.
Câu 2: Đơn vị để tính dung lượng tệp tin thường được sử dụng là KB(ki-lo-bai), MB(me-ga-bai), GB(gi-ga-bai), TB(te-ra-bai). Em hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ trống. (1đ)
1024KB = 1MB
1024MB = 1GB
1024GB = 1TB
Câu 3: 1đ (mỗi bước đúng 0,25đ)
Các bước thực hiện:Phần 3: Thực hành
Câu 1: Tạo thư mục tên của em trong ổ đĩa D: (1đ)
Câu 2:
-Vẽ tô màu xong mỗi hình 0,5đ (2đ)
- Lưu tệp hình vẽ 1đ